Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

 • 1. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Kutatási pályázata
  2017. szeptember 01.
  A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázatot hirdet reumatológiai témájú kísérletes és klinikai kutatások támogatására Magyarországon dolgozó MRE-tagok részére.

  Feltételek:
  1. legalább egyéves MRE-tagság,
  2. legalább három partnerintézmény szereplése a pályázatban, melyek közül az egyik nem lehet egyetemi központ,
  3. minden beadásra kerülő pályázatnak a része kell hogy legyen egy reumatológiai betegcsoport prospektív vizsgálata.

  Keretösszeg, futamidő:
  A kutatási pályázat teljes költségvetése maximum 10 millió Ft. Ezen összeg felét olyan pályázatok finanszírozására költi az egyesület, amelynek vezetője 35 év alatti.
  Pályázatonként igényelhető támogatás: 0,5–4 millió Ft.

  A kutatás megkezdése: 2017. november 1. és 2017. december 31. között.

  Futamidő: 12–24 hónap.
  A támogatás reagensre, a minták tárolására, irodaszerre vagy munkabérre költhető (munkabér legfeljebb az elnyert támogatás fele lehet, csak szakdolgozónak, adminisztrátornak juttatható).

  A pályázat beadása, formai szempontok:
  Beadási határidő: 2017. szeptember 1.
  A pályázat nyelve: angol.
  A pályázat részei:
  1. kutatási terv: terjedelem maximum 2 oldal (+referenciák, előzetes eredmények) 12 pt-os betűmérettel (javasolt felépítés: irodalmi háttér, hipotézis, munkaterv, várható eredmények),
  2. pénzügyi terv,
  3. a vezető kutató önéletrajza, publikációs listája,
  4. résztvevők.
  A vezető kutató felel a munka határidőre történő elvégzéséért, a szükséges etikai engedélyek beszerzéséért.

  A pályázatok értékelése szeptember 30-ig megtörténik. A pályázati anyagokat PDF dokumentumként kérjük elküldeni a titkarsag@mre.hu email címre. A pályázat lezárásaként szakmai és pénzügyi beszámoló készítése szükséges.
 • 2. A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázati felhívása a 2018. évi EULAR Kongresszusi részvétel támogatására
  2017. december 14.
  A Lilly Hungária Kft. ösztöndíjat alapított a reumatológia területén dolgozó szakorvosok, szakorvos-jelöltek, rezidensek részére, 10-12 fő támogatására. Ezek alapján a Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázatot hirdet. A pályázat keretében a 2018. június 13-16. között Amsterdamban rendezendő EULAR kongresszuson történő aktív részvételhez lehet (rész)támogatást igényelni maximálisan 500-500 ezer Ft értékben.

  A pályázat feltételei, formája:
  - a pályázat egy, az MRE Elnökségének címzett levél, beküldött magyar nyelvű önéletrajz és publikációs jegyzék formájában történik;
  - mellékelni kell a beküldött absztrakt az EULAR rendszere által küldött visszaigazoló dokumentumát;
  - a pályázónak az aktív reumatológiai betegellátásban részt kell vennie és/vagy reumatológiai témájú kutatást végeznie;
  - a pályázó MRE tag, hátralékmentes MRE tagdíjbefizetéssel;
  - a pályázó jelenleg Magyarországon él, praktizál vagy kutat;
  - elfogadható angol nyelvtudás, ami biztosítja, hogy a nyertes az EULAR kongresszuson aktívan részt tud venni;
  - meghatározott korhatár nincs, de a 40 év alattiak előnyt élveznek.

  A pályázatot egy ötfős bíráló bizottság fogja elbírálni. Pozitív, időben meghozott döntés esetén a pályázónak magának kell gondoskodnia a regisztráció és az utazás megszervezéséről. Pályázati támogatásként olyan regisztrációs díj, úti- és/vagy szállásköltség számolható el, amelyet más támogatás terhére még nem számolták el.

  A pályázatokat az MRE titkárságára (Kisgyörgy-Sármay Mónika) lehet beküldeni, emailben a csatolandó mellékletekkel együtt.
  E-mail cím: titkarsag@mre.hu

  Beadási határidő: 2018. január 15.
  Az elbírálás határideje: 2018. január 31.

  A Magyar Reumatológusok Egyesülete elnöksége
 • 3. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Publikációs és Szakmai Út pályázata
  2050. július 06.
  A Magyar Reumatológusok Egyesülete pályázati lehetőséget biztosít tanulmányutak és szakmai publikációk megjelenésének támogatására Magyarországon dolgozó MRE-tagok részére.

  A beérkezett pályázatok értékelése folyamatosan történik.

  A pályázat összes költségvetése 2017-ben 1 millió Ft, az elnyerhető támogatás összege maximálisan 200.000 Ft.

  Feltételek:
  1. legalább egyéves MRE-tagság;
  2. konferencia-részvétel esetén elsőszerzős elfogadott poszter- vagy előadás-összefoglaló.

  Pályázható:
  • tanulmányút (utazás, szállás),
  • konferencia-részvétel (utazás, szállás, regisztráció) – nemzetközi publikációk (publikációs
  költségek átvállalásával, elsőszerzős, elfogadott, impakt faktorral rendelkező, in extenso eredeti közlemények esetén),
  • szakmai tanfolyamon történő részvétel támogatása.

  Benyújtandó dokumentumok:
  • a kért támogatás rövid indoklása,
  • a pályázó tudományos önéletrajza,
  • a munkahelyi vezető nyilatkozata arról, hogy munkahelyi forrásból nem tudja megoldani a munkatársa költségeinek finanszírozását.

  A pályázati anyagokat PDF dokumentumként kérjük elküldeni a titkarsag@mre.hu email címre.

  PhD-hallgatók és szakorvosjelöltek a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek.

  Értékelés, beszámolás:
  A beadási határidőt követően 3 héten belül a pályázat értékeléséről értesítést küldünk.
  Tanulmányútról, konferencia-részvételről, szakmai tanfolyamról rövid beszámolót kérhet a Tudományos Bizottság.

 • 4. Ösztöndíjpályázat Dr. de Châtel Andorné emlékére
  2018. február 01.
  Dr. de Châtel Andor 1 000 000 Ft közérdekű kötelezettségvállalással csatlakozott „A Magyar Reumatológia Haladásáért” Alapítványhoz.
  Meghatározása szerint az összeg éves kamatát minden év március 31-ig kell odaítélni.

  Az ösztöndíjat az nyeri el, aki az erre a célra létrehozott bírálóbizottság szerint a 2017-ben nyomtatásban megjelent legértékesebb reumatológiai tárgyú eredeti tudományos közlemény (kísérletes, klinikai vizsgálat, esetismertetés) első szerzője.

  Feltétel:
  legalább egyéves MRE-tagság.
  A pályázatot „A Magyar Reumatológia Haladásáért” Alapítvány kuratóriumi
  elnökéhez kell benyújtani 2018. február 1-jéig. (1023 Budapest, Ürömi u. 56.)

  A díj átadására az MRE-vándorgyűlés keretében kerül sor.