Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Az Egyesület célja:

 • a reumatológia, mint orvosi szakma és tudományág színvonalának emelése,
 • tagjai szakmai és tudományos ismereteinek bővítése,
 • tagjai szakmai és tudományos érdekeinek képviselete és védelme,
 • a magyar reumatológia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése,
 • a betegek és a velük foglalkozó nem-orvos munkatársak reumatológiai ismereteinek növelése

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében:

 • tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket és nemzetközi konferenciákat, kongresszusokat rendez,
 • szakfolyóiratokat, alkalmi kiadványokat ad ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást,
 • figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti az egészségügyi állami és társadalmi szervek munkáját, azokkal rendszeresen kapcsolatot tart fenn,
 • figyelemmel kíséri és elősegíti fiatal tagjainak szakmai és tudományos fejlődését, nemzetközi kapcsolataikat, részükre tudományos fórumokat szervez,
 • pályázatokat hirdet, jutalmat tűz ki, emlékérmeket és díjakat alapít és ítél oda arra érdemes tagjainak,
 • tudományos kiállításokat rendez,
 • szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani, azok gazdasági feltételeinek biztosítása céljából gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat.